کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاریافته خطی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر اقتصاد دانش‌محور بر رقابت‌پذیری جهانی در آینده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-144

احمدرضا قاسمی؛ مرتضی خاوری؛ فاطمه نیک نژاد


شماره‌های پیشین نشریه