کلیدواژه‌ها = جنگ های آینده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه بندی ابعاد رسانه های جمعی تاثیرگذار بر مدیریت جنگ های آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-96

مهدی مطهرنیا؛ بابک نعمتی


شماره‌های پیشین نشریه