کلیدواژه‌ها = آینده­نگاری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی پیشنهادی آینده‌نگاری مرجعیت علمی با تأکید بر مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-205

محمد حسینی مقدم؛ حسن بشیری؛ آبتین حیدرزاده؛ حسین خوشرنگ؛ ایده دادگران


شماره‌های پیشین نشریه