کلیدواژه‌ها = رویکردهای اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای اخلاقی حاکم و روش‌های تصمیم‌گیری در آینده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-124

محمد حسن ملکی؛ مهدی نصراللهی