راهنمای نویسندگان

 

شیوه‌‌نامه نگارش مقاله‌ها در دو فصلنامه آینده پژوهی ایران

 

     زبان نشریه

     زبان نشریه به ترتیب، فارسی و انگلیسی است.

     شرایط علمی

 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

     نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب- ارسال  مشخصات نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی  (نام و نام­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات.

 ت- چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر 250 کلمه و  در 4 بخش تنظیم گردد: هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری.

 کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

مقدمه، شامل پیشینه تحقیق و منابع آن باشد، به گونه­ای که خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

بدنه اصلی مقاله، دربردارنده بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع باشد.

نتیجه‌گیری

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش : در صورت داشتن حامی در تدوین مقاله، درج عنوان و قدردانی از  حامی(قدردانی و تشکر) الزامیست.

 

کتاب‌نامه(منابع فارسی الزامی است که به انگلیسی نیز ترجمه گردد)

3- ارجاعات درون­متنی باید داخل پرانتز و به ­ترتیب: نام­خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص 275)

  4‌-‌ نحوه تنظیم ارجاعات در کتاب‌نامه مقاله: . کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

    5- نحوه تنظیم ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه:

    نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

   6- سایت‌های اینترنتی:

     نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .

     7 ـ مقاله باید حداکثر 8000  کلمه و در 20- 25 صفحه تنظیم شود.

     8- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، در پاورقی همان صفحه ذکر شود

    9-  این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  10-  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

11. ارسال گواهی همانند جو الزامی است(آدرس سایت:

www.tik.irandoc.ac.ir

 

 

حداکثر میزان همانندی مقاله 10 درصد 

 جهت دریافت گواهی همانندجو: ایمیل سردبیر: m.salehi@org.ikiu.ac.ir

شناسه فصلنامه:5rd7R

 

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن  در این فصلنامه مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

فرم تعهد نویسندگان 

فرم تعارض منافع

 

 

هزینه های ارسال مقاله به فصلنامه آینده پژوهی ایران

 

هزینه داوری: 150 هزار تومان 

 

هزینه چاپ مقاله: 100 هزار تومان

 

شماره حساب: 1918956015 به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

شناسه واریز: 2423636513954