زمان در محضر خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

خداوند خالق همه موجودات و مخلوقات هستی و خالق زمان و مکان و جمله چیزهایی است که در ظرفیت این دو، حادث می‎شوند. امر او بر گذشته و حال، به یک گونه نافذ است؛ پس او فاعل ازلی و ابدی و اول و آخر است که فارغ از قیود دنیوی، زمان را در سیطره امر خویش دارد و آنچه اراده کند، بی‎درنگ می‎آفریند.
نسبت او با زمان و مکان، به‎مثابه نسبت او با سایر مخلوقات است؛ او خود فارغ از همه چیزهایی است که آفریده و بی‎نیاز از همه آنهاست؛ هرچند ناظر بر احوال همه آنها بوده، امر خویش را بر آنان نافذ ساخته است. شأن و منزلت او در ساحت ادراک مخلصین، منزه از هر گونه عیب و نقص و حرکت است؛ پس زمان در خاطره آنان، مخلوقی است مقهور امر خداوندی که هرآنچه بخواهد در آن انجام می‎دهد؛ ضمن اینکه مخلوقات او بر دو گونه‎اند؛ گونه‎ای که آنها را فارغ از زمان و مکانشان آفریده و گونه‎ای که مقهور زمان و مکانند و در حصار طول و عرض و ارتفاع و حرکت اسیرند. بدین ترتیب، آدمیان در محضر او، سیر تکاملی خویش را آغاز می‎کنند و به تناسب مرتبه وجودی خویش به پایان می‎رسانند؛ در محضر خداوندی که آنان را مجبور ساخته تا مختار باشند؛ پس آنان می‎توانند با دعای خویش در پیشگاه او، آنچه را می‎خواهند طلب کنند و فارغ از ناممکنی در ساحت زمان، در گذشته و حال و آینده، اثرگذار گردند!

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time in the Presence of GOD

چکیده [English]

God is the creator of all beings and creatures, and the creator of time and space, and all that happen in the capacity of these two. His command is predominant in the past and present in an equal way. So he is a prevenient and eternal agent, the first and the last, who, regardless of the worldly constraints, has time in his dominance, and he creates what he intends to create without delay.
His connection with time and space is as his connection to other creatures. He himself is free of all that he has created and is needless of all of them. Although he is observing the condition of all of them, and has dominated his command on them. His dignity in the realm of perception of sincere people is glorious of any defect and motion. Therefore, time in their memory is a creature that is subdued by the almighty God who does in it whatever he pleases; while his creatures are of two kinds. One kind that created them apart from their time and place, and another kind who are subdued by time and place, and are captured in the fence of length, width, height, and movement. In this way, men begin to develop their own evolution in his presence and end it depending on their own existential level, in the presence of God who compelled them to be free, so they can demand what they want with their prayers in his presence and affect past, present and future free from impossibility!

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Presence
  • GOD