اهداف و چشم انداز

آینده­پژوهی در جهان رشته­ای نو پاست و از سال­های بعد از جنگ جهانی دوم رشد کرده و به عنوان یک رشته علمی معرفی شده است. بویژه در ایران این رشته بسیار جوان است. فعالیت­های پژوهشی  در این حوزه از دهه 1370 به تدریج در کشور مورد توجه قرار گرفت و رشد کرد. اما فعالیت آموزشی آن از سال 1387 برای اولین بار با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) رقم خورد. از لحاظ کاربرد عملی دانش آینده­پژوهی نیز اگرچه سابقه آن را به تدوین و اجرای برنامه­های توسعه نسبت می­دهند، اما اولین کار جدی آینده­پژوهی در ایران تدوین سند چشم انداز بیست ساله 1404 بود که در دهه 1380 انجام شد و براساس آن مسیر حرکت بیست ساله کشور از سال 1384 تا 1404 برای ساختن یک آینده مطلوب ترسیم شد.

نظر به جوان و نوپا بودن رشته آینده­پژوهی در کشور تولید ادبیات علمی و ترویج آن با هدف غنا بخشیدن به ابعاد نظری و عملی آینده­پژوهی و تقویت این رشته علمی با رویکرد بومی و ایرانی ـ اسلامی ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) با تاسیس رشته آینده­پژوهی و پذیرش دانشجو در این رشته، کمک به تقویت و گسترش این حوزه دانش را وجهه همت خود قرار داده است، فراهم کردن فرصت­ها، ابزارها و امکانات لازم برای تحقق این هدف در راستای اهداف ملی و ماموریت­های ورزات علوم، تحقیقات و فناوری(حرکت در مرزهای دانش، تلاش و دستیابی به علوم جدید، تقویت رشته­های جدید، پشتیبانی از رشته­های بین رشته­ای، .. ) لازم و اجتناب­ناپذیر است. انتشار مجله آینده­پژوهی ایران گامی است در این جهت. با ورود این نشریه به جمع خانواده نشریات علمی ـ پژوهشی کشور زمینه­ای مهیا می­شود تا اساتید، پژوهشگران و صاحب­نظران حوزه آینده­پژوهی در سراسر کشور ( و حتی خارج از کشور ) یافته­ها و دستاوردهای پژوهشی و دیدگاه­ها و نقطه­نظرات علمی خود را منتشر و با یکدیگر تبادل نظر کنند. از این­رو امکان استفاده از تمام ظرفیت­ها و توانمندی­های موجود در کشور برای تولید و تقویت دانش و ادبیات آینده­پژوهی و ترویج و گسترش آن فراهم می­گردد.

با در نظر داشتن گستره وسیع حوزه دانشی و مطالعات آینده­پژوهی، این نشریه به انتشار مقالاتی می­پردازد که در یکی از محورهای ذیل قرار گیرند:

1.      مباحث نظری آینده­پژوهی به­ویژه با رویکرد نو و نقادانه؛

2.      نقد و بررسی توانمندی ابزارها، روش­ها، الگوها و مدل­های آینده­پژوهی و آینده­نگاری؛

3.      آینده­پژوهی، آینده­نگاری، راهبرد­پردازی، چشم­انداز­سازی، سناریو­پردازی و...درباره ایران و موضوعات و مسائل مرتبط با ایران؛

4.       بررسی وضعیت، و ویژگی­های آینده­پژوهی و آینده­نگاری در سطوح مختلف در ایران؛

5.      آینده­پژوهی با رویکرد و دیدگاه ایرانی ـ اسلامی؛

بر این اساس نشریه آینده­پژوهی ایران با توجه به اهداف و ماموریت­های خود از انتشار مقالات پژوهشی و یافته­های علمی در حوزه آینده­پژوهی، بویژه مرتبط با ایران استقبال می­کند و از تمامی پژوهشگران و صاحب­نظران حوزه آینده­پژوهی دعوت می­نماید که مقالات خود را برای چاپ و انتشار در این مجله ارسال کنند.