تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 58
تعداد نویسندگان 128
تعداد مشاهده مقاله 34,108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28,005
نسبت مشاهده بر مقاله 588.07
نسبت دریافت فایل بر مقاله 482.84
تعداد مقالات ارسال شده 288
تعداد مقالات رد شده 135
درصد عدم پذیرش 47
تعداد مقالات پذیرفته شده 45
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 137
درصد پذیرش 16

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-329 

4. آینده‌پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاری

صفحه 81-104

10.30479/jfs.2019.10346.1041

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی


11. طراحی مدل یکپارچه ارزیابی آینده نگاری با کاربست روش فراترکیب

صفحه 271-303

10.30479/jfs.2020.10849.1065

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم اله زارعی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان