تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 69
تعداد نویسندگان 164
تعداد مشاهده مقاله 75,129
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42,443
نسبت مشاهده بر مقاله 1088.83
نسبت دریافت فایل بر مقاله 615.12
تعداد مقالات ارسال شده 337
تعداد مقالات رد شده 156
درصد عدم پذیرش 46
تعداد مقالات پذیرفته شده 66
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 154
درصد پذیرش 20

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-250 

7. چارچوب‌یکپارچه‌آینده‌نگاری‌راهبردی‌در شهر (شهر اصفهان)

صفحه 173-201

10.30479/jfs.2021.13661.1204

محبوبه خلفی؛ محمد رحیم عیوضی؛ ناصر براتی؛ روح الله بیات


9. تدوین سناریوهای رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران)

صفحه 229-254

10.30479/jfs.2021.13406.1197

ابوذر پوریانی؛ هرمز مهزانی؛ روح اله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمدرضا امیدخواه نسرین


12. سناریوهای ورزش همگانی ایران در افق 1412

صفحه 309-333

10.30479/jfs.2021.14403.1236

سمیه نظری؛ محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ احد رضاییان قیه باشی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان