تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 96
تعداد نویسندگان 241
تعداد مشاهده مقاله 101,939
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59,573
نسبت مشاهده بر مقاله 1061.86
نسبت دریافت فایل بر مقاله 620.55
تعداد مقالات ارسال شده 412
تعداد مقالات رد شده 192
درصد عدم پذیرش 47
تعداد مقالات پذیرفته شده 84
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 174
درصد پذیرش 20

* دوره انتشار : دوفصلنامه

 * نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

* رتبه مجله: علمی -پژوهشی

* نرخ پذیرش مقالات: 20%

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله: تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

*  استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 3 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : 02833901635

 *دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.

 * شناسه  و رایانامه دوفصلنامه آینده پژوهی ایران  در سایت همانند جو:

شناسه: 5rd7R

رایانامه: m.salehi@org.ikiu.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1400، صفحه 1-350 

سناریونگاری آینده شبکه بین المللی خبر در افق ده ساله

صفحه 53-78

10.30479/jfs.2022.15464.1285

فتحعلی تیرگر فاخری؛ علی جعفری؛ علی احمدی؛ امید جهانشاهی


سناریوهای آینده صنعت (مطالعه موردی: صنعت تجهیزات پزشکی ایران)

صفحه 79-109

10.30479/jfs.2022.16157.1331

مجید قلی‌مطلق؛ حاکم قاسمی؛ بابک محمدحسینی؛ رضا مسائلی؛ صفر فضلی


سناریوهایی برای جذب و تربیت معلم ایران در افق 1415

صفحه 137-166

10.30479/jfs.2022.16066.1324

سکینه شاهی؛ اسفندیار خواجه کولکی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ منصور مرعشی


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان