مطالعات آینده بر اساس فلسفه افلاطون، کانت و نیچه؛ پساآینده‌پژوهی و جایگاه آینده‌پژوهی در ساختارهای سازمانی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

موضوع پژوهش، محورهای سه‌گانه‌ آینده‌پژوهی (ابعاد زمانی، اجزا و ارکان) است. در ابتدا بر مبنای «هرمنوتیک»، به تاریخ فلسفه‌ غرب پرداخته می‌شود که در آن «حقیقت» سه مرحله را طی کرده است؛ حقیقت افلاطونی، کانتی و نیچه­ای. این سه، طیفی با دو کرانه‌ مطلق و یک ناحیه‌ میانی را تشکیل می‌دهند. در سه ناحیه‌ آینده‌ «ذهنی، بِینی و عینی» و سه رویکرد «نظری، نظری-عملی و عملی» ماتریسی 3*3 شکل‌گرفته و چینش پانزده حوزه‌ مطالعات آینده، که همگی به­عنوان زیرمجموعه‌ «آینده‌اندیشی» به شمار می‌آیند، سامان می‌یابند. هدف؛ معرفت‌شناسی حوزه‌های مطالعات آینده است. در ادامه، با تبیین ارتباط آینده‌اندیشی با مدیریت و رهبری، جایگاه آینده‌اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی تعیین می‌شود. دو نقش آینده‌اندیشی (حلقه‌ مفقوده‌ مدیریت و رهبری)؛ نقش همگرا ساز و نقش هم راستاساز است. جایگاه آینده‌اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی، ماورای مدیریت و قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و مادون رهبری است. درنهایت با تمایز «آینده‌ آینده‌پژوهی» و «پساآینده­پژوهی»؛ سیر روند برنامه‌ریزی، آینده‌پژوهی و پساآینده­پژوهی طرح می‌شود. برنامه‌ریزی، ماهیتی مدیریتی و سیاسی؛ آینده‌پژوهی، ماهیتی اجتماعی و جامعه‌شناسی و پساآینده­پژوهی، از ماهیتی حاکمیتی و سیاسی برخوردار است. هدف غایی آینده‌پژوهی، آینده‌ آینده‌پژوهی (حلقه‌ واسط مابین آینده‌پژوهی و پساآینده­پژوهی) و پساآینده­پژوهی به ترتیب عبارت است از ساختن جامعه‌ آرمانی، جهانی ساختن آن و ساختن حکومت آرمانی جهانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Studies on the Foundation of Plato, Kant and Nietzsche Philosophy: Post Futures Studies and Position of Futures Studies in Organizational & Political Structures

نویسنده [English]

  • abbas soleimani
چکیده [English]

Thesubject of research is three axes of futures studies (time dimensions, bases and elements). The starting point is to review hermeneutically the history of West philosophy regarding the three phases of truth: Plato, Kant and Nietzsche truth. These three types of truth are forming a spectrum with two absolute extremes and intermediate area. Futures studies is also consist of three future types (objective, middle and subjective) and three future approaches (theoretical, theoretical-practical and practical), forming a 3*3 matrix with 15 future studies areas, called together futures thinking. The purpose is the epistemology of futures studies areas. Explaining the interrelationship of futures thinking with management and leadership, the position of futures thinking in organizational and political structures is determined. Two functions of futures thinking (missing link of management and leadership) are converging and paralleling. The position of futures thinking in organizational and political structures is beyond of management and administration, judiciary and legislation and inferior of leadership. Finally, the development line of planning, futures studies and post futures studies is specified to distinguish future of futures studies and post futures studies. Planning, futures studies and post futures studies are, respectively, managerial and political, social and sociological, and governmental and political in nature. Final goal of futures studies, future of futures studies (connective link of futures studies and post futures studies) and post futures studies are establishment of an ideal society, globalization of the ideal society and establishment of global ideal government, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Post Futures Studies
  • Organizational Structure
  • Political Structure
  • Leadership
  • Management