ارزیابی مقدماتی مفروضات آینده‌پژوهی از نگاه دین اسلام (با تاکید بر قرآن و نهج‌البلاغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دکترای آینده پژوهی

چکیده

این مقاله، مهمترین مفروضاتی را که وندل‌بل برای آینده‌پژوهی عنوان نموده، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. هدف از این ارزیابی، اعتبارسنجی مفروضات مذکور با آموزه‌های دین مبین اسلام و بویژه دو کتاب قرآن و نهج‌البلاغه می‌باشد. بدیهی است -نتیجه این ارزیابی هرچه که باشد- نمی­تواند ملاکی برای رد و یا تایید مفروضات فوق براساس دیدگاه اسلام باشد. چراکه اولاً در این بررسی همه جوانب دین مبین اسلام مدنظر قرار نگرفته و ثانیاً، تلاش نگارنده براین بوده تا شاهد/ شواهدی از منابع مذکور، برای تایید برخی از مفروضات آینده‌پژوهی–به زعم خود- استخراج نماید. ازاینروی، چه‌بسا این امر، براساس دیدگاه‌های کارشناسی اسلام‌شناسان، قابل تایید نباشد. درهرصورت، دراین مقاله نشان داده شده است که اغلب مفروضات آینده‌پژوهی، قابل ارزیابی توسط آموزه‌های دین اسلام می‌باشد و ازاینروی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظیر طیف زیادی از حوزه‌های علمی، برای علم آینده‌پژوهی نیز، اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی دارای دستورالعمل‌ها و اصول راهنمایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary Evaluation of the Assumptions of Futures Studies from the Islamic Viewpoint (With an emphasis on the Qur'an and Nahj-al-Balagha)

نویسنده [English]

  • Iman Rokoii
Ph.D. in Futures Studies
چکیده [English]

In this paper, the main assumptions of the futures studies, introduced by Wendell Bell, is evaluated. The purpose of this evaluation is the validity check of these assumptions based on the Islamic teachings, specially the Qur'an and Nahj-al-Balagha. Obviously, this paper does not claim that Futures Studies is fully approved by Islamic principles, because it is impossible to cover all aspects of Islam in a paper. It has been just tried to explore some evidences from the Holy Book and Nahj-al-Balagha to confirm some assumptions of futures studies, according to the self-extraction. However, this paper has shown that most of the assumptions of futures studies can be evaluated by the teachings of Islam, and hence it can be concluded that Islam - as the most complete divine religion and like many spectrums of scientific fields - has the guidelines and principles for futures studies, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Assumptions
  • Wendell Bell
  • Islam
  • Qur'an
  • Nahj-al-Balagha