شگفتی سازها و پیشران های مناسبات ایران و امریکا در 1408

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف استفاده از روش­های آینده­پژوهی جهت استخراج شگفتی­سازها و پیش‌ران­های مناسبات ایران و امریکا در افق 1408 انجام شده است. هدف از استخراج شگفتی‌‎سازها پیشگیری از غافل‌گیری در آینده است؛ چرا که شگفتی‌سازها رویدادهایی است که اگرچه از احتمال وقوع کمی برخوردارند، اما درصورت وقوع می‌توانند تأثیرات شگرفی بر جای گذارند. هدف از شناسایی پیش‌ران‌های مناسبات ایران و امریکا نیز دستیابی به عوامل کلیدی در این حوزه است که می‌توانند آینده‌های متنوعی را فراروی دو کشور قرار دهند.
روش‌شناسی:روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در بخش نظری، کتابخانه­ای و در بخش تحلیلی پرسش‌نامه­ای و تحلیل داده­ها با نرم­افزارهای spss و Mic Mac انجام شده است.
یافته‌ها: براساس یافته­های پژوهش، حمله نظامی به ایران، تحول در تعریف دو کشور از حقوق بشر، نقش ژئوکالچر ایران، نقش آینده ساختار رهبری در ایران، نقش گروه­های فشار و تندرو در ایران و تأثیر نقش ایران در حل پرونده سوریه به عنوان شگفتی­سازهای محتمل شناسایی شده­اند.
نتیجه­گیری: در حوزه پیش‌ران­ها 20 پیش‌ران در هشت حوزه نقش نهادهای درون‌حکومتی، کشورهای مزاحم روابط، نقش رهبران دو کشور، آینده نظام بین‌الملل، اتاق­های فکر، لابی­ها و گروه­های فشار، توانمندی هسته­ای و برنامه موشکی ایران، نقش جغرافیا و سابقه تاریخی روابط دو کشور قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Wild-Cards and Driver Forces of Iran-US Relations in 2029

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aryanmanesh
  • ahmad javanshiri
  • Mohsen Modirshanechi
Department of Political Sciences, Faculty of Law & Political & Foreign Languages, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

purpose:This study aimed at using Futures methods to identify the wild cards and driver forces of the Iran-US relations in 1408 horizon. The purpose to identify the wild cards is to prevent future surprise since wild cards are events with low probability of occurrence but high impacts. The purpose of identifying the Driver Forces of the Iran-US relations was identifying the key factors in this issue, which can cause diverse futures in the two countries.
Method: The methodology used in the present study was descriptive-analytical and data collection in theoretical part was through bibliographic sources and, in analytical part, through questionnaires. The data were analyzed by SPSS and Mic Mac.
Findings:According the findings of the present study, the military attack to Iran, the transformation in the two countries' definition of human rights, the role of Iran's geo-culture, the future role of the leadership structure in Iran, the role of pressure and extremist factions in Iran, and the impact of Iran's role in resolving the Syrian case were considered as probable wild cards.
Conclusion: Regarding the identified Driver Forces, they are categorized in eight topics: the role of intergovernmental bodies, countries disturbing the relations, the roles of leaders of the two countries, the future the international system, think tanks, lobbies and pressure groups, nuclear capability and Iran's missile program, the role of geography of the two countries, and the historical background of the two countries' relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • America
  • Wild Cards
  • Driver Forces
  • Forecasting